La interpretació és la traducció oral d'una llengua a una altra en presència dels interlocutors.

En els SERVEIS D'INTERPRETACIÓ es distingeix entre:


Interpretació de negociació: És la forma més habitual d'interpretació. S'utilitza en converses, visites, tribunals, etc. L'intèrpret tradueix per a dues o tres persones en tots dos sentits (des la llengua estrangera i cap a aquesta) transmitint diverses frases cada cop. És molt important que els participants facin una pausa després de cada frase o de cada concepte per tal que la interpretació sigui el més exacta possible.
Interpretació jurada: És una variant de l'anterior i va a càrrec d'un intèrpret jurat autoritzat pel Ministeri d'Afers Exteriors habilitat per comparèixer davant de fedataris públics i tribunals.
Interpretació consecutiva: És la interpretació que es fa en actes formals com ara discursos i rodes de premsa, en què només es tradueix en un únic sentit. L'intèrpret utilitza tècniques especials d'anotació per poder retenir parts llargues del discurs i traduir-les després davant d'un públic nombrós. És una de les interpretacions més difícils i requereix molta pràctica i una gran professionalitat.
Interpretació simultània: És la que es realitza a conferències i congressos amb l'ús de cabines d'interpretació. Normalment els intèrprets treballen per parelles dins de petites cabines insonoritzades des d'on senten l'orador per auriculars i donen simultàniament la seva traducció a l'idioma de destí. Aquesta interpretació permet la traducció a diversos idiomes alhora sense perdre el temps que suposa una interpretació consecutiva. El treball és molt esgotador i per això els intèrprets es van alternant a la cabina. Els assistents a la conferència reben la traducció a través de receptors sense fils en què poden escollir l'idioma de destí.
Chuchotage (o interpretació xiuxiuejada): És la traducció simultània en què l'intèrpret xiuxiueja a l'oïda del client. És un servei molt personalitzat que no només exigeix una gran tècnica per part de l'intèrpret, sinó una gran capacitat de l'oient per escoltar l'intèrpret tot i el soroll ambiental.