Professionalitat, experiència, especialització i millora contínua

 

Eurolink s'assegura de la qualitat de les seves traduccions escollint els professionals idonis per a cada treball. Naturalment, tal com exigeix el mercat, tenim un manual de gestió de processos, instruccions de treball i sistemes de control, elaborat a partir de la nostra extensa experiència. Però no ens fa falta: cadascú sap perfectament el que ha de fer i com ho ha de fer. És l'avantatge de portar molts anys en l'ofici.

 

El camp de la traducció és enorme i tots no ho podem abastar tot; per això, la nostra política de qualitat consisteix en no acceptar un encàrrec que no puguem dur a terme satisfactòriament. Sabem que l'eficiència, i la rendibilitat, són fruit de l'especialització.

 

No apliquem estrictament processos complexos, ni seguim al peu de la lletra instruccions preestablertes, sinó que els adaptem a cada feina i els millorem contínuament treballant en equip amb els nostres clients i col·laboradors.