A més de traduir, corregir i adaptar textos en diferents idiomes, ara també en redactem els continguts:

Informes tècnics, manuals d'ús, notes de premsa, articles, discursos, presentacions, fullets, webs, llenguatge controlat per a traducció automatitzada,...

Som especialistes en redacció tècnica i corporativa, i oferim assessorament per a l'elaboració de documentació multilingüe.