La traducció és el procés mitjançant el qual es crea un text en l'idioma de destí basat en un text en l'idioma de partida, de manera que el contingut, i sovint també la forma, de tots dos textos es consideri equivalent. Això no obstant, en molts casos la traducció no és més que això: una traducció, el contingut de la qual només pot ser informatiu, ja que no pot substitur l'original ni s'hi pot considerar equivalent, com és el cas de moltes traduccions jurídiques.

eurolink
s'ha especialitzat en els següents àmbits de la traducció:


Traduccions jurídiques i financeres (contractes, escriptures, poders, memòries, auditories, etc.)
Traduccions jurades (traducció oficial de documents de qualsevol tipus, realitzada per un traductor jurat autoritzat pel Ministeri d'Afers Exteriors d'Espanya per a la seva presentació davant d'organismes oficials, notaries, registres, jutjats, etc.)
Traduccions tècniques (manuals d'instal·lació, manuals d'usuari, catàlegs, informes, pàgines web, e-learning, e-commerce, etc.). eurolink utilitza programes de traducció assistida per a la traducció de manuals tècnics, per tal d'aconseguir una traducció ràpida, fiable, completa i coherent pel que fa a la terminologia. 
Traduccions creatives (publicitat, redacció de textos, presentacions d'empresa i multimèdia, fullets, guies turístiques, etc.)
 

CONCEPTE D'URGÈNCIA:


Totes les sol·licituts de traducció se sotmeten a un estudi acurat. Un cop vist el text, sabent quin és el termini màxim de lliurament i la finalitat de la traducció, eurolink accepta l'encàrrec si pot garantir un resultat perfecte. El plus d'urgència només s'aplica si el termini de lliurament exigeix un treball extraordinari fora d'hores, o la unificació de parts realitzades per traductors diferents. Si el termini no permet realitzar un treball satisfactori, eurolink rebutjarà l'encàrrec.