Empresa:


 
Persona de contacte:

Telèfon:

Correu electrònic:
Es tracta d': una comanda en ferm

una petició de pressupost


de:

altres:  Del document adjunt:

o, si no s'inclou document:
d'un text amb les característiques següents:
nombre aproximat de paraules:
 
redactat en:
 
Contingut de tipus:
 
altres:
 
i amb complexitat terminològica:

 
a l'idioma:
(podeu marcar més d'un idioma)
Alemany
Anglès americà
Castellà
Anglès britànic
Català
Italià
Èuscar
Neerlandès
Francès
Portuguès
Gallec
Altres:  


Finalitat:
 
Data de lliurament:

  ][  ] a les: hores.  
Forma de lliurament:
Por correu electrònic     Format de software:
Per telefax
   
Per missatgeria/correu      Format:
  Imprès en DIN-A4:
En un altre suport:
  Respectar format original
  S'adjunten instruccions


Referència que cal mencionar a la factura / pressupost:


Observacions / instruccions especials:


Preguem confirmació immediata
Document confidencial. No conservin còpia del text.
  Consulteu les nostres Condicions Generals
 


Després d'ENVIAR el formulari podreu veure en pantalla el correu electrònic que el sistema ens ha remès. Naturalment, ens podeu fer arribar un correu electrònic normal amb més informació sobre la vostra comanda. Li donarem resposta al més aviat possible. Moltes gràcies per la vostra confiança!