La majoria dels encàrrecs es realitzen segons un pressupost que té en compte les característiques de la feina. Per fer-vos una idea dels preus, la nostra base inicial de càlcul per als principals idiomes (francès, anglès, alemany, italià, holandès i portuguès) és la següent:

Traduccions comercials:

€ / paraula

Al castellà o al català

0,105 a 0,120

Del castellà/català a altres idiomes

0,125 a 0,150

 

Traduccions tècniques, jurídiques, científiques

€ / paraula

Al castellà o al català

0,110 a 0,150

Del castellà/català a altres idiomes

0,130 a 0,170

 

Traduccions jurades

€ / paraula

Al castellà

0,140 - 0,170

A altres idiomes

0,160 - 0,190


El recompte de paraules es fa sobre el text en castellà. Els pressupostos es realitzen a retorn de fax o correu electrònic. Ens reservem un marge d'error d'entre el 5 i el 10%. No apliquem recàrrec d'urgència, excepte en casos especials.

Tarifes mínimes:

Traducció normal

Traducció Jurada

Al castellà/català

36 - 40

40

A la resta d'idiomes

40 - 45

45


Les tarifes mínimes estan subjectes a descomptes progressius de fins al 40% segons la quantitat d'encàrrecs mensuals. En textos publicitaris no s'aplica el descompte.

Serveis d'interpretació:

€ / hora (mín. 3 hores)

Comercial, acompanyant

45

Tècnic, jurídic

50

Jurat (a notaries, jutjats, etc.)

66


Els preus no inclouen el 21% d'IVA.

Consulteu les nostres Condicions Generals