Com s'aconsegueix una bona traducció?


Per tal de garantir una traducció d'alta qualitat cal que es cumpleixin, en la mesura del possible, algunes premisses:

Cal preparar la traducció,
cal tenir temps per fer-la i
temps per corregir-la.
El traductor/revisor ha de disposar de la terminologia adequada i
comptar amb un recolzament continu del client.

La traducció és una tasca creativa i, per això, mai no hi ha una única traducció possible d'un text determinat. Quan més s'impliqui el client en el procés de traducció, millor serà el resultat final.Què ha d'aportar el client per obtenir una bona traducció?


El traductor ha de saber qui serà el lector o quina finalitat tindrà la traducció que està fent. Si és per saber què hi diu, si és per publicar, per vendre, per arxivar...
El traductor ha de conèixer el context, si n'hi ha.
Cal que disposi d'informació addicional sobre el tema (documentació anterior, traduccions ja fetes, fullets de l'empresa, etc.) i sobre la terminologia i l'estil que prefereix el client.
El client ha de designar una persona de contacte que pugui resoldre dubtes.


La traducció és una feina que sempre es fa a mida, i per això el client pot i ha d'opinar tant com vulgui durant la seva realització.

També és important la qualitat de l'original. Ha de ser un text definitiu i revisat, sense errors ni incongruències. Tot i així, quan es redacta el text no s'acostuma a pensar en la posterior traducció, per això quan es tradueix s'acostumen a trobar ambigüitats.

(Un exemple molt freqüent: "el seu cotxe"... d'ell, d'ella, d'ells...? Un altre exemple, aquest cop de la campanya publicitària traduïda a 5 idiomes per a les farmàcies de Barcelona durant els JJOO de 1992: "Aquí el podem ajudar"... A vostè o a ell? El traductor francès la va pifiar! )

Disposar del text en suport informàtic (un document de Word, per exemple) no només permet una major llegibilitat i velocitat de transmissió, sinó que ens permet utilitzar les eines informàtiques de traducció assistida com el Trados o el Déjà Vu.

Per tal que no oblideu la informació básica necessària per realitzar una traducció o un pressupost, disposem d'un Full de comanda que trobareu en aquesta web i que us permetrà fer-nos saber la informació necessària perquè confeccionem un pressupost sense compromís per al client. Consulteu les nostres Condicions Generals.

Si voleu més informació, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres per telèfon, fax o correu electrònic. Si no sou gaire lluny, veniu a veure'ns. Serà un plaer atendre-us personalment.